Základná škola s materskou školou sv. J. Nepomuckého v Klčove

MENU:

ÚVOD

     Vítajte na oficiálnych stránkach Základnej školy s materskou školou sv. Jána Nepomuckého v Klčove. Prostredníctvom týchto stránok vám chceme predstaviť našu školu - jej žiakov a zamestnancov. Dozviete sa o našich podujatiach, o našej obci a patrónovi našej školy.

      V menu Úradná tabuľa školy nájdete informácie o aktuálnom dianí v škole, o pripravovaných podujatiach, správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z., protokol o hospodárení školy, rozvrh hodín a iné.

PaedDr. Miroslava Lojková, riaditeľka školy


Žiaci materskej školy.


WEBMASTER: jan@dravecky.org Aktualizácia: 27.10.2009